AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Najbliższe wydarzenia

23.10.2014 Nieczynne biuro projektu -...


21.10.2014 Zaproszenie na konferencję...
Tegoroczna konferencja skupi się wokół zagadnień związanych z poprawą szeroko pojętych relacji międzyludzkich....

20.10.2014 Szkolenie - Wybrane...
UWAGA! Przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń oraz...

Jesteś tutaj: Strona główna
 Konkurs na Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014 Konkurs na Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014

Szanowni Państwo z wielką przyjemnością ogłaszamy IV edycję Konkursu na Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku objetego Honorowymi Patronatami Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Władysława Kosiniak-Kamysza oraz Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z Regulaminem i zgłaszania swoich Kandydatów! Na poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe czekamy do 24 października 2014 rokuCelem konkursu Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014 r jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski oraz popularyzacja ich osiągnięć w regionie. Pragniemy nagrodzić wszystkich tych, którzy obok wykształcenia i profesjonalizmu odznaczają się na tle innych ponadprzeciętną postawą zaangażowania, wychodzącą poza ramy codziennych obowiązków służbowych. Zależy nam na uhonorowaniu osób, które na pierwszym miejscu stawiają człowieka i nie są obojętne na jego potrzeby. Kapituła Konkursowa wyłoni i nagrodzi między innymi najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w zakresie stosowania metodyki pracy socjalnej, odwagę samodzielnego działania i chęć niesienia pomocy innym.KATEGORIE


W ramach konkursu Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014 przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody główne w zależności od miejsca zatrudnienia pracownika socjalnego.


·  KATEGORIA I Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014 – zatrudniony w: ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie.

·  KATEGORIA II Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014 – zatrudniony w: domu pomocy społecznej (w tym w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku), placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku wsparcia (tj. w środowiskowym domu samopomocy, noclegowni, domu/ schronisku dla bezdomnych, dziennym domu pomocy, klubie samopomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży), ośrodku adopcyjnym, jednostce specjalistycznego poradnictwa i innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie wymienionej powyżej.


ROZDANIE NAGRÓDTegoroczną odsłonę konkursu zwieńczy konferencja skupiona wokół zagadnień przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych tym zjawiskiem. Wydarzenie, które odbędzie się 7 listopada 2014 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha mieszczącym się przy ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie będzie także okazją do podsumowania kampanii społecznej ROPS w Krakowie w całości poświęconej tematowi poprawy relacji międzyludzkich w kontekście niwelowania marginalizacji społecznej.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz zgłaszaniem wytypowanych przez Państwa Kandydatów.  Na zwycięzców czekają cenne nagrody ufunodwane między innymi przez Hotel Klimek SPA z Muszyny  oraz Hotel Mercure Racławice DoSłońce Conference&SPA!JAK ZGŁASZAĆ KANDYDATÓWW tegorocznej edycji konkursu Kandydatów wytypować mogą zarówno kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jak również osoby fizyczne. Tym razem osoby zgłaszające mogą wskazać więcej niż jednego Kandydata.


Aby wziąć udział w Konkursie Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014 należy uzupełnić jeden
z zamieszczonych poniżej formularzy
i przesłać go na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Na zgłoszenia
czekamy do
24 października 2014 roku
DOKUMENTY DO POBRANIA PATRONI HONOROWIMINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
MAREK SOWASPONSORZY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor