AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Najbliższe wydarzenia

01.09.2014 Szkolenie - "Rozliczanie...
INFORMACJE O SZKOLENIU Zakres tematyczny: 1.    Realizacja kryteriów...

28.08.2014 Ukazał się nowy numer...
ZOBACZ PEŁNĄ WERSJĘ MAGAZYNU POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ MAGAZYNU - PLIK W FORMACIE PDF LUB ZOBACZ PEŁNĄ...

27.08.2014 Konkurs na Małopolskiego...
Celem konkursu Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2014 r jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z...

Jesteś tutaj: Strona główna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zgodnie z Uchwałą
Nr 174/13 z dnia 7 lutego 2013 roku realizuje projekt systemowy pn.:
 
 
"Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
 
Działania na lata 2013-2014:
  • Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej  oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji pomocy społecznej w Małopolsce poprzez szkolenia doskonalące i podnoszące umiejętności zawodowe.

  • Specjalistyczne doradztwo:

  1. Udzielane przez doradców zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów prawa i zarządzania projektami EFS, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod  i sposobów aktywizacji beneficjentów pomocy społecznej

  2. Udzielane przez Konsultanta ds. realizacji projektów EFS Priorytet VII

  3. Udzielane przez członków zespołu projektowego w zakresie monitoringu i ewaluacji, sprawozdawczości, zasad promocji projektów realizowanych w ramach EFS, tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, partnerstw publiczno-społecznych, współpracy publicznych służb zatrudnienia z pomocą społeczną oraz z zakresu korzystania z nowoczesnych narzędzi IT.

  • Studia podyplomowe oraz specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.

  • Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie. Zaplanowano kontynuacje działań Regionalnej Platformy Współpracy, której celem jest wypracowanie rozwiązań systemowych

  • w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie przepływu informacji i wiedzy pomiędzy tymi jednostkami.

  • Realizacja dwóch kampanii promocyjno-informacyjnych, których celem jest budowanie właściwych postaw związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną oraz wywołanie publicznej dyskusji dotyczącej aktualnych problemów społecznych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor