AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Najbliższe wydarzenia

21.11.2014 Życzenia z okazji Dnia...


12.11.2014 Spotkanie grupy ds. DPS
Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone opracowaniu małopolskiego modelu placówek zapewniających dzienną...

10.11.2014 „Zacznij rozmówki...
Cel akcji Celem akcji jest uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji sąsiedzkich, promocja dobrych...

Jesteś tutaj: Strona główna


RUSZYŁA KAMPANIA SPOŁECZNA "ROZMÓWKI POLSKO-POLSKIE"


Od 10 listopada do połowy grudnia w całej Małopolsce prowadzona będzie kampania społeczna zachęcająca mieszkańców regionu do poprawy szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich. Akcja jest odpowiedzią na niepokojące badania socjologiczne pokazujące, iż żyjemy w coraz większej społecznej izolacji. 
Cel akcji


Celem akcji jest uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji sąsiedzkich, promocja dobrych wzorów zachowań, kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości i pomocniczości w stosunku do drugiego człowieka. W efekcie planowanych działań, organizatorzy chcą wpłynąć na zmianę postaw Małopolan w stosunku do osób mieszkających w ich najbliższej okolicy. Zależy nam na tym, by mieszkańcy Małopolski zdali sobie sprawę, że w ich otoczeniu, żyją także osoby, rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami: samotne, niepełnosprawne, biedne. Akcja ma uświadomić odbiorcom, że podjęcie nawet drobnych działań takich jak serdeczne powitanie, uśmiech, przyjazny gest, poświęcenie czasu na chwilową rozmowę z sąsiadem czy zaoferowanie drobnej sąsiedzkiej przysługi - jeśli istnieje taka potrzeba, opłacą się wszystkim – mówi Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie. Organizatorzy podkreślają, iż celem akcji jest także zainteresowanie tematem izolacji społecznej lokalnych mediów, a także stworzenie przestrzeni do publicznej debaty poruszającej ten problem.
 
 

Dlaczego taki temat


Kampania jest odpowiedzią na pogarszający się stan relacji międzyludzkich zapoczątkowany jeszcze w latach 90’tych. Jak pokazują badania opinii publicznej przemiany, które nastąpiły w tamtym czasie znacznie osłabiły więzi społeczne. Do teraz ponad trzy piąte respondentów odczuwa znaczne ich pogorszenie. Szczegółowe badania CBOS pokazują, że co siódmy Polak czuje się permanentnie osamotniony, a 65% ankietowanych przyznaje, że są takie sytuacje w ich życiu, w których czują się bardzo samotni. Choć tylko 4% Polaków deklaruje całkowite osamotnienie, prawie co szósty (16%) przyznaje, że nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach osobistych i zwrócić się z prośbą o radę. Badania opinii publicznej mają także swoje odzwierciedlenie w najnowszym raporcie GUS. Pokazuje on, że 61% Polaków stanowią osoby o tzw. niskim kapitale społecznym, a więc takie, których relacje towarzysko-sąsiedzkie nie są na tyle zażyłe, iż dają możliwość uzyskania wsparcia duchowego czy choćby finansowego. Brak jakichkolwiek relacji tego typu dotyka 14% respondentów. Wynika z tego, że aż trzy czwarte populacji (75%) w trudnych chwilach, nie może liczyć na pomoc przyjaciół czy sąsiadów. Niestety badanie spójności społecznej potwierdza, że zdecydowane ograniczenie kontaktów społecznych dotyka w dużej mierze osób niepełnosprawnych. Zgodnie z publikacją GUS w przypadku niepełnosprawności prawie dwukrotnie częściej mamy do czynienia z osobami o bardzo niskim poziomie lub całkowitym braku zarówno kapitału rodzinnego (21% osób) jak i towarzysko-sąsiedzkiego (24% osób). Wbrew pozorom problem ten jest wyjątkowo poważny i dotkliwy w skutkach, to właśnie osłabienie więzi społecznych, uważa się współcześnie za jeden z najważniejszych czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu.
 

Odbiorcy


Kampania ma zasięg regionalny i skierowana jest do wszystkich mieszkańców Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych. Dlaczego właśnie ich? Organizatorzy akcji zwrócili szczególną uwagę na badanie CBOS dotyczące zaufania społecznego. Jego wynik jednoznacznie pokazał, że wyższy poziom nieufności i ostrożności w stosunku do drugiego człowieka znacznie częściej cechuje badanych najmłodszych, w wieku 18–24 lata. Niestety pod względem ogólnego zaufania Polacy zajmują jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych badaniem European Social Survey (ESS). W Polsce z opinią, że „większości ludzi można ufać”, zgadzało się zaledwie 12% badanych (2013 r.) Aż 77% Polaków uważa jednak, że „ostrożności nigdy za wiele”. Dane te, niemal dokładnie pokrywają się z badaniami CBOS z roku 2012. Uzyskane deklaracje wskazują, że w życiu społecznym Polacy są raczej nieufni. Aż 74% naszych rodaków wyznaje zasadę daleko idącej ostrożności, z czego 48% zdecydowanie nie ufa nieznanym osobom.
 

Dobór mediów


By dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców kampania prowadzona jest wielokanałowo. Kilkadziesiąt citylightów promujących akcję pojawi się w przestrzeni małopolskich miast. Przekaz wzmocnią artykuły prasowe, spoty radiowe oraz filmy promocyjne wyświetlane na ekranach LCD w komunikacji miejskiej. Uzupełnieniem działań PR jest funpage, a także kampania reklamowa prowadzona w Internecie. Akcja potrwa do połowy grudnia. 

 

Realizacje

 
KLIKNIJ I ZOBACZ
BANERY REKLAMOWE WYŚWIETALNE NA PORTALACH INTERENTOWYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor