AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » 2010

2010

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.
 
Realizacja projektu ma służyć w głównej mierze właściwemu przygotowaniu kadr małopolskich instytucji pomocy i integracji społecznej do realizacji projektów w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji. Zakres działań w projekcie jest również odpowiedzią na potrzeby, jakie zgłaszają pracownicy jops tj. doskonalenie umiejętności w dziedzinie zarządzania projektem oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawnych. Z związku tym w bieżącym roku zwiększyliśmy działania w zakresie specjalistycznego doradztwa dla ośrodków pomocy społecznej. W odniesieniu do pierwszego roku realizacji projektu została dwukrotnie zwiększona liczba godzin doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dodatkowo zespół projektowy realizuje działania doradcze w ramach swoich obowiązków służbowych. Ponadto, tak jak w roku ubiegłym, wsparcia udziela Konsultant ds. projektów EFS.

Zakres doradztwa obejmuje m.in.:
-Zarządzanie projektami systemowymi -Rozliczanie projektów, sprawozdawczość -Zasady przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego -Księgowość w projektach systemowych -Opracowanie i realizacja kontraktu socjalnego -Przygotowanie i wdrażanie programów aktywności lokalnej
 
Zakres tematyczny realizowanych szkoleń:
-Rozwój metod pracy socjalnej w tym instrumentów aktywnej integracji -Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych oraz działań partnerskich w społecznościach lokalnych i regionalnych -Szkolenia w zakresie wsparcia rodziny -Szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 
Rezultaty:
30 zrealizowanych tematów szkoleniowych
1400 przeszkolonych pracowników
100 grup szkoleniowych
866 przeprowadzonych godzin doradztwa
201 jednostek skorzystało z usług doradczych (wszystkie jednostki uprawnione do skorzystania z doradztwa)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor