AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Cele

Cele

Regionalna Platforma Współpracy


W ramach realizacji projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej od 2011 roku funkcjonuje Regionalna Platforma Współpracy. Została ona powołana, aby zintegrować małopolskie jednostki pomocy i integracji społecznej, zapewnić ich skuteczną współpracę oraz stworzyc przestrzeń do dialogu, który zaoowocuje wypracowaniem efektywnych metod i narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie małopolskim.

Cele RPW:

 • upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk
 • organizowanie środowiska pomocy i integracji społecznej do umiejętnego rozwiązywania potrzeb i społecznych Małopolan
 • budowanie, wspieranie i rozwój systemu przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
 • promocja działań podejmowanych w tych jednostkach
 • diagnozowanie potrzeb i analiza świadczonych usług oraz ich adekwatności w obszarze pomocy i integracji społecznej
 • opiniowanie i wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów społecznych w ramach działania grup tematycznych

 Grupy tematyczne


Regionalna Platforma Współpracy realizuje swoje cele, poprzez działania podejmowane w ramach powołanych Grup teamtycznych. Skupiają one swoje zainteresowania w konkretnych obszarach realizując zadania kluczowe dla danego środowiska:
 1. Grupa ds. przecwidziałania przemocy w rodzinie
 2. Grupa ds. Ośrodków Interwencji Kryzysowej
 3. Grupa ds. systemu pieczy zastępczej
 4. Grupa ds. wspierania rodziny
 5. Grupa ds. współpracy Ośrodków Pompcy Sspołecznej / Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Powiatowymi Urzedami Pracy
 6. Grupa ds. projektów systemowych PO KL w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2
 7. Grupa ds. domów pomocy społecznej. 

 8. Konwent Dyrektorów PCPR
   


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor