AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Grupy tematyczne

Grupy tematyczne

W ramach Regionalnej Platformy Współpracy działa 10 grup tematycznych. Skupiają one swoje zainteresowania w konkretnych obszarach realizując zadania kluczowe dla danego środowiska. Są to:

 1. Grupa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 2. Grupa ds. Ośrodków Interwencji Kryzysowej
 3. Grupa ds. systemu pieczy zastępczej
 4. Grupa ds. wspierania rodziny
 5. Grupa ds. projektów systemowych PO KL w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2
 6. Grupa ds. współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej/ Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Powiatowymi Urzędami Pracy
 7. Grupa ds. domów pomocy społecznej
 8. Konwent Dyrektorów PCPR
 9. Grupa ds. wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych nieprawidłowym rozwojem
 10. Grupa ds. mieszkań chronionych 

 

1. Grupa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2012 rok

 • 10 października - budowanie ponadresortowej współpracy w obszarze działań podejmowanych wobec sprawców przemocy
 • 12 grudnia - budowanie ponadresortowej współpracy w obszarze działań podejmowanych wobec sprawców przemocy

2013 rok

 • 28 lutego identyfikacja problemów i trudności w realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobacz relację z wydarzenia
 • 13-14 czerwca Seminarium „Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w województwie małopolskim”
 • 8 października - zagadnienia związane z „Niebieską Kartą”, czytaj relację z wydarzenia
 • 9 grudnia - programy korekcyjno-edukacyjne, czytaj relację z wydarzenia

2014 rok

2015 rok


 • 2. Grupa ds. ośrodków interwencji kryzysowej
  2013 rok
 • 18 marca - rozpoznanie potrzeb oraz problemów dotyczących funkcjonowania OiK, zaplanowanie prac Grupy; zoabcz relację z wydarzenia
 • 3 kwietnia - dyskusja nad funkcjonującymi oraz planowanymi do wdrożenia standardami interwencji kryzysowej; zoabcz relację z wydarzenia
 • 7 maja - wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego projektu standardów interwencji kryzysowejzoabcz relację z wydarzenia
 • 15 maja - wypracowania wspólengo stanowiska dotyczacego projektu standardów interwencji kryzysowejzoabcz relację z wydarzenia
 • 3 lipca - utworzenie ogólnopolskiego stowarzyszenia Ośrodków Interwencji Kryzysowej; wytyczenie przebiegu dalszych prac Grupy, 
 • 12 lipca - utworzenie ogólnopolskiego stowarzyszenia Ośrodków Interwencji Kryzysowej; wytyczenie przebiegu dalszych prac Grupy,
 • 2 października - wypracowanie planu pracy nad standardami Ośrodków Interwencji Kryzysowej, czytaj relację ze spotkania
 • 25 listopada - dalsze prace nad standardami Ośrodków Interwencji Kryzysowej - czytaj relację ze spotkania


2014 rok

 • 1 kwietnia - spotkanie wprowadzające do seminarium dla Dyrektorów OIK - prace nad modelem OIK
 • 10-11 kwietnia listopada - seminarium dla Dyrektorów OIK - prace nad Małopolskim Modelem działania OIK - czytaj relację z wydarzenia
 • 25 czerwca - spotkanie poświęcone dalszym pracom na Małopolskim Modelem OIK - czytaj relację z wydarzenia
 • 15 listopada - dyskusja nad Małopolskim Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2014 - czytaj relację ze spotkania


2015 rok

 • 5 lutego - spotkanie poświęcone dyskusji nad potrzebą wypracowania jednolitych standardów postępowania w sytuacjach kataklizmów i klęsk, a także prowadzenia rozmów telefonicznych przekierowywanych z numeru 112 - czytaj relację ze spotkania
 • 20 maja - spotkanie połączone z prelekcją dotyczącą prowadzenia rozmów telefonicznych przekierowywanych z numeru 112 - czytaj relację ze spotkania


3. Grupa ds. systemu pieczy zastępczej


2013 rok

2014 rok


2015 rok


4. Grupa ds. wspierania rodziny

2012 rok

 • 25 maja - zagadnienia związane z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • 5 lipca - zagadnienia związane z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • 29 października - zagadnienia związane z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2013 rok

2014 rok


2015 rok

5. Grupa ds. współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej /Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Powiatowymi Urzędami Pracy


2012 rok

 • 12 lipca - zaprezentowano możliwości i instrumenty ekonomii społecznej służące skutecznej współpracy instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, przeczytaj relację z wydarzenia
 • 5-6 września - zasady współpracy zapisane w porozumieniach Powiatowy Urząd Pracy – Ośrodki Pomocy Społecznej; wypracowanie zapisów i rozwiązań które będą służyły wzmocnieniu współpracy pomiędzy służbami zatrudnia a jednostkami pomocy i integracji społecznej
 • 4 października - wypracowanie zapisów i rozwiązań które będą służyły wzmocnieniu współpracy pomiędzy służbami zatrudnia a jednostkami pomocy i integracji społecznej

2013 rok

 • 23 października - spotkanie poświęcne prezentacji dobrych praktyk w obszarze współpracy OPS/PCPR z PUP - czytaj relację z wydarzenia
 • 13 grudnia - dobre praktyki w zakresie współpracy OPS/PCPR z PUP, dyskusja nt. planowanych zmian w ustawach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o pomocy zastępczej - czytaj relację z wydarzenia

2014 rok

2015 rok


6. Grupa ds. projektów systemowych PO KL w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2
 

2013 rok

 • 21 października - spotkanie dotyczące przeprowadzania diagnozy w projektach systemowych; wydarzenie zostało zorganizowane w Tarnowie dla instytucji z Subregionu Tarnowskiego - czytaj relację ze spotkania
 • 22 października - spotkanie w Nowym Sączu dla instytucji z Subregionu Sądeckiego, dotyczące przeprowadzania diagnozy w projektach systemowych - czytaj relację z wydarzenia
 • 27 listopada - spotkanie dotyczące przeprowadzania diagnozy w projektach systemowych zorganizowane dla instytucji z Subregionu Podhalańskiego - czytaj relację z wydarzenia
 • 28 listopada - spotkanie dotyczące przeprowadzania diagnozy uczestników projektów systemowych w Subregionie Małopolska Zachodnia - czytaj relację z wydarzenia

2014 rok


2015 rok

7. Grupa ds. domów pomocy społecznej

2014 rok

 • 11 czerwca - spotkanie inauguracyjne grupy tematycznej, podczas którego przedyskutowane zostały kwestie związane ze sposobem funkcjonowania i problemami, którymi się zajmie - czytaj relację ze spotkania
 • 6 listopada - rozpoczęcie prac nad małopolskim modelem placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych - czytaj relację ze spotkania
 • 20 listopada - dalsze prace nad małopolskim modelem placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych - czytaj relację z wydarzenia

 

8. Konwent Dyrektorów PCPR

2014 rok

2015 rok

9. Grupa ds. wczesnej interwencji dla dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego nieprawidłowym rozwojem

2015 rok


10. Grupa ds. mieszkań chronionych

2015 rok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor