AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Regionalnej Platformy Współpracy

Rada Regionalnej Platformy Współpracy

Rada Regionalnej Platformy Współpracy

 

Została powołana w ramach Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Prace Rady skupiają się  na przygotowaniu wspólnych stanowisk w kluczowych dla pomocy społecznej kwestiach. Organ jest również swoistego rodzaju platformą komunikacyjną, z której przekazywane są ważne i aktualne informacje poświęcone tematowi wykluczenia społecznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli: każdy z czterech subregionów jest reprezentowany przez czterech pracowników opieki społecznej oraz zaproszonych ekspertów.

 

Do głównych kompetencji Rady Platformy należy:

  • wypracowanie stanowiska Platformy w związku z projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi
  • powoływanie Grup tematycznych i wstępne planowanie ich prac
  • animowanie bieżącej działalności PlatformySkład Rady Regionalnej Platformy Współpracy:Przedstawiciele administracji samorządowej szczebla regionalnego:
Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Alina Paluchowska - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Przedstawiciel administracji rządowej:

Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Partner społeczny:
Bożena Pietras-Gos – Dyrektor FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
:
Agnieszka Biela – z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
Krzysztof Cieżak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
Piotr Gofroń – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Miejskie Ośrodki Pomocy na prawach powiatu Grodzkiego:
Leszek Bajorek – z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Józefa Grodecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
Małgorzata Proszowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Tarnowie

Ośrodki Pomocy Społecznej:
Ewa Gądek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku
Barbara Grabiak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
Lech Kochański – Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
Sabina Kogut – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
Anna Kwaśniak – Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie
Renata Matejko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach
Wanda Olejniczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
Dorota Pocztowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Jolanta Radecka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

Dom Pomocy Społecznej
Mariusz Sajak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor