AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Rozstrzygnięcie konkursu w roku 2014

Rozstrzygnięcie konkursu w roku 2014

Kapituła konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny 2014 roku”

 

wyróżniła następujące osoby:

Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014 kategorii pracowników OPS otrzymała

Jadwiga Turchan
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach 


Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014 kategorii pracowników innych instytucji otrzymała

Małgorzata Stelmach
z Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Tarnowie 


Wyróżnienie Honorowe otrzymała

Maria Motak
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach


 
Wyróżnienie Honorowe otrzymały

Aneta Waszczuk i Marzena Bugaj

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrakowieZnamy najlepszych pracowników socjalnych 2014 roku

7 listopada 2014 roku podczas konferencji „Mamy MOC pomagania” przyznano dwa tytuły Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014. Statuetki z rąk minister Małgorzaty Marcińskiej, Wojciecha Kozaka - wicemarszałka Małopolski, Wioletty Wilimskiej - dyrektor ROPS i radnej Józefy Szczurek-Żelazko odebrały Panie Jadwiga Turchan z GOPS w Biskupicach i Małgorzata Stelmach z DPS św. Alberta w Tarnowie.

Celem organizowanego od 2011 roku konkursu Małopolski Pracownik Socjalny jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski oraz popularyzacja ich osiągnięć w regionie. Nagrodzeni to osoby, które obok wykształcenia i profesjonalizmu odznaczają się na tle innych ponadprzeciętną postawą zaangażowania, wychodzącą poza ramy codziennych obowiązków służbowych. Kapituła Konkursowa przyznała dwie równorzędne nagrody główne oraz trzy wyróżnienia oceniając między innymi najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w zakresie stosowania metodyki pracy socjalnej, odwagę samodzielnego działania i chęć niesienia pomocy innym. Statuetki zdobyły Jadwiga Turchan z GOPS w Biskupicach i Małgorzata Stelmach z DPS św. Alberta w Tarnowie. Honorowe wyróżnienia trafiły natomiast do Marii Motak z GOPS w Krzeszowicach, Anety Waszczuk i Marzeny Bugaj z MOPS w Krakowie. 

Tegoroczną odsłonę konkursu zwieńczyła konferencja pn. Mamy moc pomagania – rola pracy socjalnej we wsparciu rodzin doświadczających trudności skupiona wokół zagadnień związanych z poprawą szeroko pojętych relacji międzyludzkich. Spotkanie otworzyły wystąpienia Pani minister Małgorzaty Marcińskiej oraz Wojciecha Kozaka – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.

Cześć merytoryczna konferencji została dobrana w taki sposób, by tematyka poszczególnych wystąpień uzupełniała się ze sobą, wnikliwie przedstawiając problem pogarszających się  kontaktów społecznych, a także wynikające z niego konsekwencje oraz realne możliwości zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska. Swoje wystąpienia podczas spotkania wygłosili między innymi dr Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, dr hab. Marek Rymsza z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz psycholog Robert Smyczyński. Nie zabrakło także przykładów dobrych praktyk – swoimi doświadczeniami w zakresie pracy środowiskowej ze społecznością lokalną podzieliły się Małgorzata Paluch – z MOPS w Nowym Sączu oraz Dominika Osadzińska z OPS w Libiążu. Spotkanie było także świetną okazją do podsumowania kampanii społecznej ROPS w Krakowie w całości poświęconej tematowi poprawy relacji międzyludzkich w kontekście niwelowania marginalizacji społecznej. 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor