AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Rozmówki polsko-polskie - najlepsza kampania społeczna 2014 roku!

Rozmówki polsko-polskie - najlepsza kampania społeczna 2014 roku!

Socjologowie i psychologowie zwracają uwagę na fakt, że żyjemy w coraz większej społecznej izolacji. Co gorsze, potwierdzają to najnowsze badania dotyczące więzi społecznych. Wynika z nich, że co 7 Polak czuje się permanentnie osamotniony, 61% z nas stanowią osoby o tzw. niskim kapitale społecznym, a 75% populacji w trudnych chwilach, nie może liczyć na pomoc przyjaciół czy sąsiadów. Chcąc zmienić taki stan rzeczy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zrealizował kampanię społeczną poświęconą tematyce relacji międzyludzkich. Inicjatywa została uznana za najlepszą lokalną kampanię społeczną w Polsce w 2014 roku.


Czas trwania: listopad-grudzień 2014

Cel: uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy szeroko pojętych kontaktów sąsiedzkich, promocja dobrych wzorów zachowań, kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej  oraz otwartości i pomocniczości  w stosunku do drugiego człowieka. Organizatorzy zamierzali wpłynąć na zmianę postaw Małopolan w stosunku do osób mieszkających w ich najbliższej okolicy. Celem akcji było także zainteresowanie tematem izolacji społecznej lokalnych mediów, a także stworzenie przestrzeni do publicznej debaty poruszającej ten problem.

Zasięg i odbiorcy kampanii: Kampania miała zasięg regionalny i skierowana była do wszystkich mieszkańców Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych. Dlaczego właśnie ich? Organizatorzy akcji zwrócili szczególną uwagę na badanie CBOS dotyczące zaufania społecznego. Jego wynik jednoznacznie pokazał, że wyższy poziom nieufności i ostrożności w stosunku do drugiego człowieka znacznie częściej cechuje badanych najmłodszych, w wieku 18–24 lata. Niestety pod względem ogólnego zaufania Polacy zajmują jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych badaniem European Social Survey (ESS). W Polsce z opinią, że „większości ludzi można ufać”, zgadzało się zaledwie 12% badanych (2013 r.) Aż 77% Polaków uważa jednak, że „ostrożności nigdy za wiele”. Dane te, niemal dokładnie pokrywają się z badaniami CBOS z roku 2012. Uzyskane deklaracje wskazują, że w życiu społecznym Polacy są raczej nieufni. Tylko 23% wychodzi z założenia, że większości ludzi można ufać, trzy czwarte (74%) wyznaje zasadę daleko idącej ostrożności, z czego 48% zdecydowanie nie ufa nieznanym osobom.

Opis kampanii: Kampania była odpowiedzią na pogarszający się stan relacji międzyludzkich zapoczątkowany jeszcze w latach 90'. Jak pokazują badania opinii publicznej przemiany, które nastąpiły w tamtym czasie znacznie osłabiły więzi społeczne. Do teraz ponad trzy piąte respondentów odczuwa znaczne ich pogorszenie. Szczegółowe badania CBOS pokazują, że co siódmy Polak czuje się permanentnie osamotniony, a 65% ankietowanych przyznaje, że są takie sytuacje w ich życiu, w których czują się bardzo samotni. Choć tylko 4% Polaków deklaruje całkowite osamotnienie, prawie co szósty (16%) przyznaje, że nie ma z kim porozmawiać o swoich problemach osobistych i zwrócić się z prośbą o radę. Badania opinii publicznej mają także swoje odzwierciedlenie w najnowszym raporcie GUS. Pokazuje on, że 61% Polaków stanowią osoby o tzw. niskim kapitale społecznym, a więc takie, których relacje towarzysko-sąsiedzkie nie są na tyle zażyłe, iż dają możliwość uzyskania wsparcia duchowego czy choćby finansowego. Brak jakichkolwiek relacji tego typu dotyka 14% respondentów. Wynika z tego, że aż trzy czwarte populacji (75%) w trudnych chwilach, nie może liczyć na pomoc przyjaciół czy sąsiadów. Niestety badanie spójności społecznej potwierdza, że zdecydowane ograniczenie kontaktów społecznych dotyka w dużej mierze osób niepełnosprawnych. Zgodnie z publikacją GUS w przypadku niepełnosprawności prawie dwukrotnie częściej mamy do czynienia z osobami o bardzo niskim poziomie lub całkowitym braku zarówno kapitału rodzinnego (21% osób) jak i towarzysko-sąsiedzkiego (24% osób). Wbrew pozorom problem ten jest wyjątkowo poważny i dotkliwy w skutkach, to właśnie osłabienie więzi społecznych, uważa się współcześnie za jeden z najważniejszych czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu.          

Dobór mediów: Kampania prowadzona była wielokanałowo. Kilkadziesiąt citylightów promujących akcję pojawiło się w przestrzeni małopolskich miast. Przekaz wzmocniły filmy promocyjne wyświetlane na ekranach LCD w komunikacji miejskiej, spoty radiowe emitowane w rozgłośni o największym zasięgu w Małopolsce oraz artykułu prasowe. Uzupełnieniem działań PR było stworzenie funpage’a na jednym z portali społecznościowych, a także kampania reklamowa prowadzona w Internecie. Wykonawcą kampanii bvyła firma DSK.

Lokalna kampania społeczna 2014 roku
Kampania „Rozmówki polsko-polskie” zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Kampania Społeczna Roku 2014 w kategorii Kampanie Lokalne. Konkurs organizowany jest przez Fundację Komunikacji Społecznej, ma na celu promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym, którego przejawem są kampanie społeczne -  działania komunikacyjne na rzecz wspólnego dobra, wykorzystujące działania reklamowe i public relations. Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki oraz nagrodzono zwycięzców i wyróżnionych w konkursie Kampania Społeczna Roku 2014, miała miejsce 19 maja 2015 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie. Jury składające się ze specjalistów w dziedzinie marketingu, reklamy i public relations doceniło kampanię za lekkie, dowcipne podejście do niełatwego tematu, jakim jest poprawa relacji międzyludzkich.

Film promocyjny 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor