AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2015

Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2015

Z przyjemnością ogłaszamy V edycję Konkursu "Małopolski Pracownik Socjalny - Mamy moc pomagania". Od 17 sierpnia do 2 października można zgłaszać swoich kandydatów w jednej z 3 kategorii: Aktywizacja, Integracja oraz Doświadczenie.
Konkurs Małopolski Pracownik Socjalny ma na celu wyróżnienie najlepszych pracowników socjalnych, a także uświadomienie mieszkańcom województwa, jak trudną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie pełnią te osoby. Rangę Konkursu podnoszą nasi patroni honorowi: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

Kategoria Animacja
Charakter pracy pracowników socjalnych jest bardzo zróżnicowany, wymaga wiedzy z rozmaitych, często odległych od siebie, dziedzin. Pracę tę determinuje również miejsce zatrudnienia. Te uwarunkowania zostały uwzględnione w regulaminie tegorocznego konkursu, po raz pierwszy wprowadzone zostały trzy kategorie: Animacja, Integracja oraz Doświadczenie. Pierwsza skierowana jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, ale także w powiatowych centrach pomocy rodzinie. To właśnie ci pracownicy pracują w środowisku i wychodzą naprzeciw problemom osób w ich otoczeniu. W tej kategorii szczególnie premiowane będzie zatem wykorzystywanie innowacyjnych metod pracy socjalnej, w szczególności środowiskowej pracy socjalnej, a także animowanie i realizacja inicjatyw społecznych przy wykorzystaniu sieci współpracy oraz wspieranie inicjatyw oddolnych i wzmacnianie poczucia solidarności lokalnej.

Kategoria Integracja

W Małopolsce jest jednak wiele innych instytucji, które zatrudniają pracowników socjalnych, których model pracy jest odmienny od stosowanego w ośrodkach pomocy społecznej. Chodzi o osoby zatrudniane m.in. w domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej czy organizacjach pozarządowych. To właśnie z myślą o nich w konkursie wprowadzona została kategoria Integracja. W tym przypadku szczególnie premiowane są kreatywne podejście do pracy na rzecz podopiecznych oraz wdrażanie programów aktywizujących podopiecznych.

Kategoria Doświadczenie
Trzecia kategoria – Doświadczenie, która została wprowadzona do regulaminu w tym roku – to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska w zakresie nagradzania wieloletniej i skutecznej działalności pracowników socjalnych. W tym przypadku nagradzane będą osoby o minimum 15-letnim stażu pracy na stanowisku pracownika socjalnego, które mają na swoim koncie wybitne rozwiązania w pomocy społecznej służące podnoszeniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego oraz które mogą pochwalić się prekursorskim podejściem we wdrażaniu nowych metod pracy w środowisku lokalnym.

Jak zgłaszać kandydatów?
Regulamin Konkursu zamieszczony jest poniżej, podobnie jak formularze kart zgłoszeniowych. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać przełożeni, współpracownicy oraz klienci pracowników socjalnych. Dla każdej ścieżki przygotowany został odrębny formularz.

Termin zgłoszeń upływa 2 października – decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

Zgłoszenia oceni Kapituła złożona z ekspertów w zakresie polityki społecznej, a wyniki zostaną ogłoszone 6 listopada br., podczas uroczystej konferencji w auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które ufundowali dla nas: ParkHotel Łysoń, Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference&Spa, Hotel Perła Południa oraz Fundacja Królowej Św. Jadwigi dla UP JP II. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest natomiast Radio Kraków.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej", pod jednym z numerów telefonu: 12 639 14 03, 12 639 14 40, 12 639 14 61.


Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia przez pracodawcę

Formularz zgłoszenia przez współpracowników

Formularz zgłoszenia przez klientów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor