AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » 2008

2008

Celem projektu jest szkolenie pracowników jops województwa małopolskiego w zakresie rozwoju form aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej oraz poprawy systemów zarządzania tymi jednostkami.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu, to przygotowanie kadr jednostek pomocy społecznej do wdrażania powiatowych i gminnych projektów systemowych. Wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane jest przede wszystkim do ops i pcpr – jednostek, które będą w kolejnych latach Beneficjentami Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 oraz rozpoczną realizację projektów z zakresu „Rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji”. Wsparcie to wiąże się z przekazaniem wiedzy i umiejętności w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektów systemowych PO KL, a także zapoznaniem uczestników z wytycznymi dotyczącymi finansowania i kwalifikowalności wydatków oraz rozliczania projektów. 
 
Zakres tematyczny realizowanych szkoleń:
- Umiejętność opracowywania , budżetowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych,
- Rozwój form aktywnej integracji, pracy socjalnej i aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej,
- Zwiększenie motywacji do wdrażania nowych metod i technik pracy socjalnej
 

Zakres doradztwa obejmuje:
- Przygotowanie charakterystyki planowanego projektu,
- Opracowanie harmonogramu działań oraz budżetu,
- Pracę z generatorem  wniosków
 
Rezultaty:
22 zrealizowane tematy szkoleniowe
1391 przeszkolonych pracowników
122 grup szkoleniowych
 
709 przeprowadzonych godzin doradztwa
95 ośrodków, które skorzystało z doradztwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor