AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » 2009

2009

Celem projektu jest wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez doradztwo i szkolenie zawodowe.
 
Drugi rok realizacji projektu, to kontynuacja działań podjętych w 2008 r. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i deficytów opisanych w  „Bilansie  potrzeb w zakresie pomocy społecznej” zostały określone działania na rok bieżący. Najczęściej pojawiającym się problemem wskazywanym przez pracowników były trudności z realizacją projektów i ich zarządzaniem. Stad też zakres tematyczny szkoleń i doradztwa w głównej mierze skoncentrowany został na wsparcie w tym zakresie.
 
Zakres tematyczny realizowanych szkoleń:
-Opracowanie i realizacja projektów PO KL
-Rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz umiejętności w zakresie  stosowania i finansowania instrumentów aktywizacyjnych
-Rozwój umiejętności tworzenia zespołów interdyscyplinarnych i działań partnerskich
 
Zakres doradztwa obejmuje m.in.:
- Opracowanie i realizacja kontraktu socjalnego
- Księgowość w projektach systemowych
- Realizacja projektów systemowych (doradztwo w powiatach)
 
Rezultaty:
32 zrealizowanych tematów szkoleniowych
1602 przeszkolonych pracowników
130 grup szkoleniowych

450 przeprowadzonych godzin doradztwa
174 ośrodków skorzystało z doradztwa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor