AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Diagnoza uczestników projektów systemowych – spotkanie w OświęcimiuDiagnoza uczestników projektów systemowych – spotkanie w Oświęcimiu

Instytucje realizujące projekty systemowe z poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 z Subregionu Małopolska Zachodnia 28 listopada mieli okazję zapoznać się bliżej z kwestią przeprowadzania diagnozy uczestników tych projektów. 


Stało się tak za sprawą spotkania zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wespół z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszone ośrodki pomocy społecznej i PCPR z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego i olkuskiego. 

Spotkanie, które odbyło się 28 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, zostało otwarte przez Dyrektor PCPR Oświęcim Panią Elżbietę Kos. Prelegentka przedstawiła doświadczenia w realizacji projektu systemowego przez swą instytucję. Następnie głos zabrali przedstawiciele projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, którzy omówili działania podejmowanie przez grupy robocze w ramach Regionalnej Platformy Współpracy, a także o bezpłatnym doradztwie dostępnym w ramach projektu. 

Po tej części odbyła się prezentacja Arkadiusza Dudka, świadczącego doradztwo w zakresie upowszechniania pracy socjalnej w ramach projektu. Omówił on teoretyczne i praktyczne aspekty przeprowadzania diagnozy uczestników projektów systemowych w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2. Prelegent wskazał na najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w takiej diagnozie, podkreślił przy tym, że proces ten nie zawsze powinien przebiegać w ten sam sposób – wybór narzędzi należy uzależnić od indywidualnych przypadków.

Następnie Wojciech Broczkowski, reprezentujący projekt realizowany przez PCPR Oświęcim – „Rodzina w kryzysie” szczegółowo omówił proces przeprowadzania diagnozy uczestników tego projektu. W swym wystąpieniu podkreślił, że w procesie przeprowadzania diagnozy należy zdecydować się tylko na niektóre jej elementy, ponieważ kompleksowa realizacja sprawiłaby, iż wszystkie środki finansowe zostałyby przeznaczone właśnie na diagnozę. Później Joanna Nycz reprezentująca tenże projekt uzupełniła wypowiedź o aspekty dotyczące beneficjentów projektu i podstawowych działań.

Kolejną dobrą praktykę dot. przeprowadzania diagnozy przedstawiła Anna Chojnacka – Kierownik GOPS Oświęcim. Prelegentka opisała szczegółowo etapy przeprowadzania diagnozy w projekcie „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim”. Następnie Renata Matejko – Kierownik GOPS Kęty –omówiła kwestie diagnozy w projekcie „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty”. Lidia Górkiewicz, reprezentująca ten sam projekt, omówiła zadania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą metod przeprowadzania diagnozy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor