AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Grupa ds. wspierania rodziny – podsumowanieGrupa ds. wspierania rodziny – podsumowanie

Podczas spotkania grupy tematycznej ds. wspierania rodziny w dniu 12 listopada omówiono podstawowe założenia Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. 


 W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac nad Małopolskim Programem przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przedstawili główne założenia tego dokumentu. Jak podkreślili autorzy z działu Polityki Społecznej ROPS Kraków, dokumenty strategiczne w województwie nie mogą powstawać bez głosu ze środowiska. Tym bardziej wartościowe są głowy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej. Po prezentacji dotyczącej programu, przedstawiciele grupy tematycznej zgłaszali swoje uwagi do dokumentu. Wśród tych uwag pojawił się postulat uszczegółowienia zapisów dotyczących organizowanych szkoleń, tj. określić zakres tematyczny. Dodatkowo wśród głosów przedstawicieli OPS istotny postulat dotyczył zwrócenia uwagi na potrzebę udzielania wsparcia przez asystentów rodziny takim rodzinom, w których sytuacja jest niepokojąca, a jednocześnie gdzie nie doszło jeszcze do dużych dysfunkcji. Przedstawiciele ROPS Kraków z uwagą wysłuchali uwag środowiska.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja na temat formularza przesyłanego przez ośrodki pomocy społecznej do MPiPS, dotyczącego zadań gminy wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedstawiciele grupy tematycznej formułowali uwagi do tego formularza, które w ich opinii są kłopotliwe i czasochłonne przy jego wypełnianiu. Ustalono, że uwagi zostaną zebrane i podczas przyszłego spotkania grupy tematycznej przesłane w formie pisma do MPiPS.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor