AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Nagrody dla Pracowników Socjalnych Roku 2015 rozdane

Znamy najlepszych Pracowników Socjalnych Roku 2015. 6 listopada br. podczas konferencji „Mamy MOC pomagania” przyznano dwie nagrody główne oraz pięć wyróżnień.Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej konferencji w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 6 listopada. Laureaci otrzymali dyplomy z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletty Wilimskiej. W tym roku kapituła oceniała kandydatów w trzech kategoriach: Animacja, Integracja oraz Doświadczenie.

Pracownikiem Socjalnym Roku 2015 w kategorii Animacja została Pani Jadwiga Kwarciak z Gminnego Ośroda Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał natomiast Pan Sebastian Rutkowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Kategoria Animacja była skierowana dla pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie. W tym przypadku szczególnie premiowane było wykorzystywanie innowacyjnych metod pracy socjalnej, w szczególności środowiskowej pracy socjalnej.

W kategorii Integracja w tym roku nie przyznano głównej nagrody, jednak kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić dwie osoby:  PaniąMonikę Czyż z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie oraz Pana Krzysztofa Warchoła z Domy Pomocy Społecznej przy ul. Czarna Droga w Tarnowie. W kategorii Animacja celem było uhonorowanie osób zatrudnionych m.in. w domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej czy organizacjach pozarządowych. W tym przypadku szczególnie premiowane są kreatywne podejście do pracy na rzecz podopiecznych oraz wdrażanie programów aktywizujących.

Tytuł Pracownika Socjalnego Roku 2015 w kategorii Doświadczenie trafił do Pani Haliny Pinas z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Wyróżnienia otrzymały natomiast Panie Grażyna Brzeziańska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach oraz Maria Sporysz w Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Kategoria Doświadczenie została wprowadzona w tym roku po raz pierwszy. to wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska w zakresie nagradzania wieloletniej i skutecznej działalności pracowników socjalnych. Postanowiliśmy nagrodzić osoby o minimum 15-letnim stażu pracy na stanowisku pracownika socjalnego, które mają na swoim koncie wybitne rozwiązania w pomocy społecznej służące podnoszeniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego oraz które mogą pochwalić się prekursorskim podejściem we wdrażaniu nowych metod pracy w środowisku lokalnym.

Rozstrzygnięcie Konkursu Małopolski Pracownik Socjalny Roku było częścią konferencji „Mamy Moc Pomagania” w tym Roku organizowanej pod hasłem „U źródeł pracy socjalnej – empowerment w praktyce”. Właśnie do trudnego zadania pracowników socjalnych nawiązał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak w słowie wstępnym. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletta Wilimska w słowie wstępnym skupiła się na metodach pracy socjalnej i rozwoju w tej dziedzinie.

Jako pierwszy referat przedstawił Jerzy Gierlacki z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który omówił najnowsze tendencje dotyczące polityki społecznej. Następne wystąpienie wygłosił prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, który omówił zagadnienia podmiotowości w środowiskowej pracy socjalnej. Prelegent skupił się na społecznościowej organizacji usługowej zorientowanej na podmiotowość. Następnie prof. Arkadiusz Karwacki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił wyzwania polityki aktywizacji, szczególnie koncentrując się na różnych podejściach do pojęcia empowerment.

W kolejnej części konferencji miał miejsce panel dyskusyjny, w którym – oprócz prelegentów – udział wzięli dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Józefa Grodecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Renata Michalik – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie. Paneliści skupili się na relacjach pomiędzy teorią a praktyką w obszarze środowiskowej pracy socjalnej.

Na koniec konferencji  kierownik projektu szkoleniowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Joanna Liszka dokonała podsumowania tego projektu. Bardzo ciekawym elementem prezentacji były krótkie filmy, w których uczestnicy różnych form wsparcia (m.in. szkoleń, Regionalnej Platformy Współpracy czy studiów podyplomowych) dzielili się swoimi refleksjami na ten temat.

Konkurs „Małopolski Pracownik Socjalny” organizowane jest już po raz piąty, inicjatywa ma na celu wyróżnienie najlepszych pracowników socjalnych, a także uświadomienie mieszkańcom województwa, jak trudną i odpowiedzialną rolę w społeczeństwie pełnią te osoby.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski. Patronat medialny nad konkursem sprawowało Radio Kraków. Sponsorzy nagród to ParkHotel Łysoń, Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference&Spa, Hotel Perła Południa oraz Fundacja Królowej Św. Jadwigi dla UP JP II.


Fot. 1-2 - UMWM, Fot. 3-6 - ROPS Kraków
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor