AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

O doradztwie w projektach systemowych w Subregionie TarnowskimO doradztwie w projektach systemowych w Subregionie Tarnowskim

21 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. projektów systemowych w poddziałaniach 7.1.2 i 7.1.2. 


Spotkanie organizowane przez projekt Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej wraz z MOPS Tarnów miało na celu przybliżenie jednostkom realizującym projekty systemowe POKL kwestie dotyczące przeprowadzania diagnozy w uczestników tychże projektów z Subregionu Tarnowskiego.

Uczestników spotkania przywitała Pani Dorota Krakowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, która przedstawiła wagę realizacji projektów systemowych w rozwiązywaniu problemów dot. pomocy i integracji społecznej. Następnie reprezentant Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przedstawił obszary funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy, a następnie omówił cele spotkania. Później Arkadiusz Dudek, który świadczy doradztwo w zakresie upowszechniania pracy socjalnej w ramach projektu realizowanego przez ROPS Kraków, omówił teoretyczne i praktyczne aspekty przeprowadzania diagnozy uczestników projektów systemowych w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2.

W kolejnej część Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pan Włodzimierz Słomczyński przedstawił podstawowe informacje na temat realizowanego przez tę instytucję projektu systemowego. Sylwia Walaszek-Banuch, kierownik działu ds. pieczy zastępczej w MOPS Tarnów, która zabrała głos jako ostatnia, opowiedziała o doświadczeniach swej instytucji w przeprowadzaniu diagnozy uczestników projektu systemowego. Prelegentka zwróciła uwagę, że przeprowadzanie diagnozy powinny być realizowane w sposób wyjątkowo pieczołowity i wymaga wiele czasu. W przeciwnym razie bowiem istnieje duże ryzyko wypaczenia idei diagnozy.

Dyskusja, która była ostatnim punktem spotkania, dotyczyła głównie trudności w przeprowadzaniu diagnozy. Aby wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, uczestnicy otrzymali ofertę bezpłatnego doradztwa w tym zakresie przez Arkadiusza Dudka.

Spotkanie było zorganizowane w ramach grupy roboczej Regionalnej Platformy Współpracy. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor