AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Szkolenia

Szkolenia

Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu pn. „Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS”. Szkolenie jest kierowane do pracowników domów pomocy społecznej, a jego celem jest podniesienie umiejętności w zakresie organizacji zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.


Szkolenie odbywa się w ramach projektu PO KL „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty organizacyjne finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).
 
 
Zakres tematyczny szkolenia:
1.   Zadania zespołu terapeutycznego.
2.   Cechy wzorcowego zespołu w instytucjach wspierających.
3.   Trudności w pracy zespołowej.
4.   Rola poszczególnych członków w zespole terapeutycznym.
5.   Prawidłowa komunikacja w zespole terapeutycznym.
6.   Zasoby i deficyty zespołu terapeutycznego.
 
 
 

Szkolenie przewiduje 7 godzin dydaktycznych zajęć o charakterze warsztatowym.
 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00 w następujących terminach:
 
Grupa 1:  03.08.2012 r.
 
Grupa 2:  24.08.2012 r.
 
Grupa 3:  14.09.2012 r.
 
Szkolenie realizowane będzie przez trenerów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki Społecznej w Hotelu Kossak, przy Placu Kossaka 1 w Krakowie.

 
Po szkoleniu uczestnikom zostanie wystawione zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez ROPS Kraków.
Warunkiem niezbędnym umożliwiającym udział w szkoleniu jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia w przyjmowane są do 25.07.2012 r. mailowo na adres: szkoleniapokl@rops.krakow.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor