AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Podsumowanie spotkania ds. projektów systemowychPodsumowanie spotkania ds. projektów systemowych

9 października odbyło się spotkanie grupy tematycznej ds. realizacji projektów systemowych w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2. 


Spotkanie otworzyła Kierownik projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”, która przedstawiła cele spotkania oraz omówił przebieg ubiegłorocznych spotkań grupy tematycznej ds. realizacji projektów w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2, poświęconych diagnozie uczestników projektów, także zamówieniom publicznym w projektach systemowych oraz najczęstszym problemom w realizacji tychże projektów. Prelegentka przedstawiła genezę wyboru tematyki spotkania w dniu 9 października br., a następnie zaprezentowała działania Regionalnej Platformy Współpracy oraz przedstawiła ofertę doradztwa dostępnego bezpłatnie w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”. Doradztwo to realizowane jest zarówno przez doradców zewnętrznych, jak i pracowników projektu. Prelegentka przedstawiła również najbliższe wydarzenia, które będą realizowane przez ROPS Kraków.

Następnie głos zabrał Łukasz Oleksiewicz, który zrelacjonował ostatnie zmiany dotyczące realizacji projektów. Prelegent wyszedł od przedstawienia definicji personelu projektu, zwrócił uwagę na to, jak weryfikować ilość czasu pracy osób  zatrudnianych w projekcie oraz jakie warunki muszą spełniać, aby mogły zostać uznane za personel projektu. Zwrócił również uwagę na istotną zmianę w zasadach realizacji projektów finansowanych z EFS polegającą na tym, iż zatrudnienie personelu w projektach nie może przekraczać 240 godzin pracy zarobkowej w miesiącu. Zostały również omówione obowiązki personelu (prowadzenie ewidencji godzin i zadań, w której zatrudniona osoba ma obowiązek przedstawić ilość godzin w ramach danej umowy). Ponadto Doradca omówił przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych w ramach projektów.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Monika Bartosiewicz-Niziołek, która omówiła rolę ewaluacji w pomocy społecznej: rozwój pojęcia ewaluacji, cele i rodzaje ewaluacji, kryteria i pytania ewaluacyjne. Ponadto została omówiona charakterystyka procesu badawczego: planowanie ewaluacji, projektowanie koncepcji ewaluacji oraz metody i techniki badań ewaluacyjnych: metody jakościowe oraz ilościowe - wady, zalety i zastosowanie poszczególnych metod i technik badawczych. Prelegentka odniosła się szczególnie do roli ewaluacji w projektach systemowych POKL w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2, uwrażliwiła uczestników na znaczenia wyboru odpowiednich narzędzi do przeprowadzania ewaluacji.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor