AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Podsumowanie spotkania grupy ds. pieczyPodsumowanie spotkania grupy ds. pieczy

18 listopada odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie grupy tematycznej ds. systemu pieczy zastępczej.W tym roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie toczyły się prace nad Małopolskim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020. Zapisy tego dokumentu przygotowywane były głównie przez pracowników ROPS Kraków, jednak niezwykle istotnym elementem prac koncepcyjnych są konsultacje z przedstawicielami środowiska instytucji pomocy i integracji społecznej. Właśnie dlatego spotkanie grupy tematycznej ds. systemu pieczy zastępczej w dniu 18 listopada było poświęcone przede wszystkim dyskusji na temat tego strategicznego dokumentu.

Uczestników spotkania przywitał przedstawiciel zespołu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, który podsumował tematykę dotychczasowych spotkań grupy ds. systemu pieczy zastępczej, a także omówił ostatnie wydarzenia dotyczące środowiska PCPR (m.in. powstanie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego). Następnie przedstawicielka zespołu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przedstawiła główne założenia tego Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

Po przedstawieniu prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca dokumentu. Uczestnicy spotkania podkreślali, że zaprezentowany program wojewódzki pokrywa się w pewnej mierze z programem krajowym, wobec czego istnieje ryzyko, że pewne elementy mogą się powielić. Przedstawiciele ROPS-u podkreślali, że Małopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 jest tak skonstruowany, żeby uzupełniać inne dokumenty strategiczne, w tym program krajowy, wobec czego nie ma ryzyka powielania zapisów. Inne głosy uczestników spotkania dotyczyły potrzeby wyeksponowania w programie kwestii angażowania organizacji pozarządowych do działań na rzecz pomocy i integracji społecznej. Ten wątek wywołał dyskusję dotyczącą współpracy z NGO w opisywanym zakresie. Uczestnicy spotkania zaznaczali również, jak istotne jest szkolenie pracowników instytucji, toteż zapisy w tym obszarze, który znalazły się w zaprezentowanym programie, spotkały się z dużą aprobatą. Pracownicy małopolskich instytucji mogą wciąż zgłaszać swoje uwagi do programu, kontaktując się z Anną Boduch-Syc (asyc@rops.krakow.pl)

W ostatniej części spotkania odbyła się dyskusja na temat przyszłorocznych spotkań grupy, będą to: procedura pracy koordynatora, działania dotyczące usamodzielniających się wychowanków pieczy, współpraca koordynatorów z asystentami rodziny oraz współpraca z sądami.   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor