AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Informacja po spotkaniu ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Informacja po spotkaniu ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Spotkanie grupy tematycznej ds. wspierania rodziny, które odbyło się 8 grudnia, było poświęcone zagadnieniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  


Celem spotkania zorganizowanego w ramach Regionalnej Platformy Współpracy było wypracowanie dobrych praktyk w obszarze współpracy pomiędzy organami właściwymi a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, na gruncie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z województwa małopolskiego.

Spotkanie otworzył przedstawiciel projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego przez ROPS Kraków, który przedstawił działalność grup tematycznych działających w ramach Regionalnej Platformy Współpracy, a także omówił zagadnienia poruszane podczas spotkań grupy ds. wspierania rodziny w mijającym roku.

Następnie Tomasz Gniadek, kierownik Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, przedstawił prezentację poświęconą najistotniejszym zagadnieniom dotyczącym realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Ostatnia część spotkania była poświęcona dyskusji. Uczestnicy wydarzenia wymienili się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem przepisów w obszarze będącym przedmiotem spotkania.

Grupa tematyczna ds. wspierania rodziny działa w ramach Regionalnej Platformy Współpracy przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Na działanie Platformy składa się m.in. organizowanie środowiska pomocy i integracji społecznej do oferowania pomocy adekwatnej do rozwiązywania potrzeb społecznych Małopolan, upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk czy rozwój systemu przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w województwie. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor