AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Relacja ze spotkania grupy ds. systemu pieczy zastępczejRelacja ze spotkania grupy ds. systemu pieczy zastępczej

Przeciwdziałanie stygmatyzacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej było głównym tematem spotkania grupy tematycznej w dniu 27 maja. 


Na początku spotkania przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej podsumował pokrótce przebieg ostatnich spotkań, a także przypomniał zakres tematyczny planów grupy na rok 2014. Następnie prelegent omówił działania wszystkich grup tematycznych Regionalnej Platformy Współpracy, a także przekazał informacje o najbliższych szkoleniach organizowanych przez ROPS Kraków.

Następnie uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie działań dotyczących przeciwdziałania stygmatyzacji dzieci z rodzin zastępczych. Jednym ze sposobów jest m.in. promocja rodzin zastępczych, dzieje się to m.in. poprzez organizację konkursu dla takich rodzin. Ma to na celu ukazanie w dobrym świetle rodzicielstwa zastępczego, jako równoprawnej rodziny. Uczestnicy spotkania podkreślali, że stereotypy i niewiedza na temat rodzicielstwa zastępczego jest właśnie powodem stygmatyzacji dzieci z takich rodzin.

Część uczestników spotkania podkreślała, że nie boryka się z problemem stygmatyzacji, jednak może to wynikać z faktu, iż generalnie takich rodzin w niektórych powiatach jest bardzo mało. Praktycznie jednak wszyscy uczestnicy spotkań zgodzili się co do tego, że problem niewiedzy na temat jest spory i każde działanie mające na celu promocję tej formy rodzicielstwa jest ważna.

Kolejnym wątkiem, który pojawił się podczas spotkania, było przekonanie przedstawicieli PCPR, że stygmatyzacja członków rodzin zastępczych dokonuje się częstokroć w samych rodzinach. Może się to zdarzyć choćby w codziennych sytuacjach, dotyczących sytuacji rodzinnej, prezentów, posiłków etc. W rodzinach zastępczych są dzieci rodziców biologicznych, które mogą odnosić w inny sposób do dzieci zastępczych, podobnie rodzice zastępczy mogą inaczej traktować swoje dzieci, a inaczej te przysposobione. Stygmatyzacja odbywa się również poprzez kontakty dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ze swoimi rodzicami biologicznymi, którzy mogą utrwalać w nich przekonanie, że są inne, w jakiejś mierze gorsze. Trzeba przy tym podkreślić, że rodzice biologiczni mają rozmaite deficyty opiekuńcze, wobec tego dają swoim dzieciom kapitał, który skutkuje poczuciem wykluczenia.

Sposobem na przeciwdziałania swoistej wewnętrznej stygmatyzacji  mogą być również grupy wsparcia dla dzieci z rodzin zastępczych. Może być  to sposób na wymianę doświadczeń, ale także wzmocnienie własnej pewności siebie, możliwość uzmysłowienia sobie, że dzieci te nie są osamotnione.

Uczestnicy spotkania przyznali również, że stygmatyzacja bywa często problemem dzieci z rodzin romskich. Dotyczy to nie tylko sytuacji związanych z rodzicielstwem zastępczym, ale również innych problemów związanych z tymi osobami.

Uczestnicy spotkania przyznali także, że istnieje coś w rodzaju stygmatyzacji na etapie usamodzielniania się dzieci z rodzin zastępczych. Władze miast nie zawsze widzą potrzebę, ażeby takim dzieciom na etapie usamodzielniania się przyznawać mieszkania chronione. Takie dzieci mają zatem problem, ponieważ często dzieci biologiczne mogą liczyć na wsparcie materialne swych rodziców, gdy się usamodzielniają. Tymczasem w przypadku dzieci z rodzin zastępczych jest to trudniejsze. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor