AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Spotkanie grupy roboczej ds. systemu pieczy zastępczej – relacja Spotkanie grupy roboczej ds. systemu pieczy zastępczej – relacja

25 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. systemu pieczy zastępczej. Celem spotkania omówienie dokumentów stosowanych w pracy koordynatorów i organizatorów pieczy.Spotkanie, na które stawiło się blisko 20 osób, a wśród nich głównie przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Małopolski, było poświęcone dyskusji nad zagadnieniem, jakie dokumenty potrzebne są w codziennej pracy organizatorów i koordynatorów pieczy zastępczej. Wśród nich zostały wskazane głównie plany pomocy dziecku i rodzinie (dokumenty te nie mają jednolitej nazwy, są to m.in. Indywidualny Plan Pomocy Dziecku czy Indywidualny Program Usamodzielnienia). Ponadto w pracach związanych z zagadnieniem systemu pieczy zastępczej przydatne dokumenty to   np.   protokół z kontroli Pogotowia Rodzinnego czy zgoda na wprowadzenie koordynatora.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wymieniali się swoimi doświadczenia w zakresie przygotowywania dokumentacji. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w kontekście współpracy z innymi instytucjami, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej czy sądami. Uczestnicy spotkania przynieśli ze sobą przykłady dokumentów stosowanych w codziennej pracy i indywidualnie omawiali ich charakterystykę. Najważniejsze pytanie, jakie pojawiło się podczas dyskusji, brzmiało: czy należy tworzyć jednolity wzór dokumentów stosowanych w pracy osób zajmujących się pieczą. Ta część dyskusji skończyła się konkluzją, że dążenie do przygotowania takich wzorów dokumentów jest bezzasadne, ponieważ przypadki, z którymi spotykali się uczestnicy spotkania, są bardzo zróżnicowane. Wobec tego do tworzenia dokumentów należy przystępować indywidualnie. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby uczestnicy spotkania, a także inni reprezentacji małopolskich instytucji, mogli wzajemnie się inspirować. Wobec tego ustalono, że przykładowe dokumenty stosowane w instytucjach, których reprezentanci przybyli na spotkanie, zostaną udostępnione i zamieszczone na stronie internetowej projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. W związku z tym prosimy o nadsyłanie przykładowych dokumentów na adres msabal@rops.krakow.pl
 
Kolejne spotkanie grupy ds. systemu pieczy zastępczej odbędzie się 28 października. Zostaną na nie zaproszeni przedstawiciele sądów: sędziowie i kuratorzy. Podczas spotkania będzie możliwość wyjaśnienia kwestii, które pojawiają się w codziennej pracy w zakresie organizacji pieczy zastępczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor