AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Subregion Sądecki: spotkania dotyczące diagnozy w projektach systemowychSubregion Sądecki: spotkania dotyczące diagnozy w projektach systemowych

W siedzibie nowosądeckiego ratusza w dniu 22 października miało miejsce spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów systemowych w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2. 


Spotkanie zorganizowane w ramach grupy roboczej Regionalnej Platformy Współpracy działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie miało na celu przybliżenie jednostkom realizującym projekty systemowe POKL kwestie dotyczące przeprowadzania diagnozy w uczestników tychże projektów z Subregionu Sądeckiego. Współorganizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Spotkanie otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Pan Józef Markiewicz. W swym wystąpieniu opowiedział o doświadczeniach w realizacji projektu systemowego w swej instytucji. Dyrektor podkreślił, że do efektywnej realizacji projektów potrzebny jest profesjonalny zespół ludzi i gotowość do uczenia się. Po wystąpieniu Józefa Markiewicza reprezentant Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przedstawił obszary funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy.

Następnie przed zgromadzonymi wystąpił Arkadiusz Dudek, który świadczy doradztwo w zakresie upowszechniania pracy socjalnej w ramach projektu realizowanego przez ROPS Kraków – Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Omówił on teoretyczne i praktyczne aspekty przeprowadzania diagnozy uczestników projektów systemowych w poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2. Prelegent swą prezentację zakończył informacjami dotyczącymi narzędzi służących przeprowadzania diagnozy oraz zagadnieniami związanymi z monitoringiem wskaźników.

W kolejnej części spotkania Paweł Dziedzic – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu – przedstawił działania realizowanego przez siebie projektu. Później Monika Wojnarowska z tego samego stowarzyszenia przedstawiła działania realizowanego w partnerstwie w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu projektu „Twoja Aktywność Szansą na Sukces”. Ostatnie wystąpienie, którego dokonała Magdalena Morańda – Kierownik Zespołu ds. projektów i promocji MOPS w Nowym Sączu, dotyczyło ściśle realizacji projektu.

Dyskusja, która była ostatnim punktem spotkania, dotyczyła głównie trudności w przeprowadzaniu diagnozy. Realizatorzy projektów mogą liczyć na bezpłatne wsparcie Arkadiusza Dudka w tym obszarze. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor