AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Współpraca OPS/PCPR z PUP – spotkanie grupy roboczejWspółpraca OPS/PCPR z PUP – spotkanie grupy roboczej

13 grudnia miało miejsce spotkanie grupy roboczej ds. współpracy OPS/PCPR z powiatowymi urzędami pracy. Wydarzenie poświęcone było pracom nad rekomendacji dotyczącymi współpracy tych instytucji. 


W pierwszej części spotkania miały miejsce prezentacje. Pierwsza, wygłoszona przez Pana Jakuba Wronę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, była poświęcona dobrej praktyce dotyczącej współpracy OPS z PUP. Rzecz dotyczy programu oddłużania polegającego na możliwości częściowego spłacania swoich zaległych czynszów przez osoby zamieszkujące w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowych („SOS w oddłużaniu”). Osoby te – wspólni klienci MOPS Tarnów i PUP Tarnów – na zasadzie umów stażowych pracują i spłacają część swojego długu. Działanie to – oprócz korzyści finansowych – ma na celu aktywizację i mobilizację osób z niego korzystających do działania.

Kolejne wystąpienie przeprowadziła Anna Flacht – Naczelnik Wydziału Ewidencji i Świadczeń Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Prelegentka mówiła o planowanych zmianach w ustawie i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja zakłada wiele zmian, jeśli chodzi o współpracę PUP, OPS oraz PCPR. Anna Flacht przeanalizowała zapisy nowelizacji, ze szczególnym naciskiem na trudności związane z profilowaniem osób bezrobotnych. Ta kwestia wzbudziła szeroką dyskusję wśród uczestników spotkania, którzy co prawda ogólnie zgodzili się co do zasady profilowania, lecz wyrazili wątpliwości co do czasu i narzędzi, jakie ustawodawca przewiduje na przeprowadzenie tego procesu.

W drugiej części spotkania odbyła się praca w grupach, podczas której uczestnicy spotkania pracowali nad ramowym planem rekomendacji dotyczących współpracy OPS/PCPR z PUP. Praca grupowa zaowocowała szczegółowymi zapisami co do kształtu rekomendacji. Uczestnicy spotkania przeanalizowanie wzajemnie swoje propozycje i ustalili, że początek 2014 roku będzie przeznaczony na porządkowanie prezentowanych dotychczas informacji.

Planowane rekomendacje przybiorą formę opracowania, które dystrybuowane będzie wśród instytucji takich jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz powiatowe urzędy pracy w województwie małopolskim.

Grupa robocza działa w ramach Regionalnej Platformy Współpracy przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.   


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor