AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Cele projektu

Cele projektu

Projekt systemowy „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
 
Cel projektu:
Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.
 
Cele szczegółowe:
  1. doskonalenie metod i technik pracy w jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej
  2. rozwój i wdrażanie nowatorskich i integrujący działań w zakresie przeciwdziałania ekskluzji społecznej
  3. doskonalenie metod nowoczesnego i funkcjonalnego zarządzania w jednostkach pomocy
    i integracji społecznej
  4. ocena jakości realizowanego wparcia w projektach systemowych ops i pcpr.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor