AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Rozstrzygnięcie konkursu w roku 2013

Rozstrzygnięcie konkursu w roku 2013

Kapituła konkursu w składzie :

Przewodniczący:
1. Rafał Barański – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie
 

Członkowie:
2.      Józefa Szczurek- Żelazko - Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego

3.      Barbara Kunysz-Syrytczyk - Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

4.      Katarzyna Wojtanowicz - Dział Polityki Społecznej ROPS w Krakowie

5.      Marcin Podbielski – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (Oddział Pomocy Stacjonarnej)

6.      Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

wyłoniła trzy zwyciężczynie:

Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2013 otrzymała

Magdalena Jędrusik


z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie





I Wyróżnienie Honorowe otrzymała

Joanna Potoczek


zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach,





II Wyróżnienie Honorowe zostało przyznane

Anecie Bartoch


pracującej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Skawinie




Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy zapału w podejmowaniu kolejnych wyzwań





Konferecja "Mamy moc pomgania - rola pracy socjalnej we wsparciu osób chorujących psychicznie


 

Znamy już sylwetki najlepszych pracowników socjalnych z Małopolski! 18 listopada podczas konferencji Mamy moc pomagania – rola pracy socjalnej we wsparciu osób chorujących psychicznie organizowanej przez projekt Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej rozstrzygnięto konkurs Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2013. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa.



Konferencja poświęcona szeroko pojętemu tematowi zdrowia psychicznego była preludium edukacyjnej kampanii społecznej organizowanej przez ROPS w Krakowie, której głównym założeniem jest zmiana świadomości Małopolan na temat zaburzeń i chorób psychicznych.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska, która w swym wystąpieniu przedstawiła sytuację dotyczącą zdrowia psychicznego w Polsce oraz województwie małopolskim. Statystyki mówią, że we współczesnym świecie coraz więcej osób będzie dotkniętych tym problemem. Wobec małej liczby specjalistów psychiatrii w województwie, bardzo duży ciężar profilaktyki spoczywa na pracownikach socjalnych. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak. Podkreślił on, że Małopolski Program Ochrony Zdrowa Psychicznego na lata 2011-2015 był inspiracją dla powstania analogicznego programu dla całej Polski. Oznacza to – zaznaczył Wicemarszałek – wysoki poziom wiedzy i świadomości władz lokalnych w tym zakresie. Wojciech Kozak mówił również o roli pracowników socjalnych: Są tutaj, na dzisiejszym spotkaniu, ale przede wszystkim w całej Małopolsce fantastyczni ludzie, którzy pracują w trudnych warunkach, przy dużym rozproszeniu geograficznym. Powiedzenie „tak wiele może tak niewielu” ma doskonałe zastosowanie właśnie w odniesieniu do małopolskich pracowników socjalnych. Wspaniałe jest to, że w wypadku kryzysów potrafimy współpracować i tworzyć zespoły, które się wzajemnie wspierają.

W tym roku, oprócz pracodawców, swoich kandydatów do miana Pracownika Socjalnego Roku 2013 zgłaszali także podopieczni. Kapituła konkursu wyłoniła trzy zwyciężczynie. Magdalena Jędrusik z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie została Małopolskim Pracownikiem Socjalnym Roku 2013. I wyróżnienie honorowe otrzymała Joanna Potoczek,  zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, II wyróżnienie honorowe zostało przyznane Anecie Bartoch, pracującej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Skawinie.

Po rozstrzygnięciu konkursu przyszedł czas na prelekcje dotyczące zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym. Jako pierwszy wystąpił dr n. med. Maciej Pilecki – Ordynator Oddziału Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który pogłębił wiedzę uczestników na temat Stosunku społeczeństwa do osób chorujących psychicznie. Prelegent przeanalizował postrzeganie osób dotkniętych chorobami psychicznego na przestrzeni wieków. Swoje przemówienie podparł prezentacją odwołującą się do dzieł sztuki, aktów prawnych oraz wyników badań opinii publicznej. Dr Pilecki podkreślił, że choć negatywna stygmatyzacja osób chorych psychicznie na przestrzeni dziejów nieco zmalała, jednak wciąż w obszarze tym pokutują stereotypy, które działają na wyobraźnię nie tylko osób postronnych, ale także dotkniętych tym problemem.

Następnym mówcą zaproszonym na spotkanie był dr Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej. Prelegent skupił się na Wyzwaniach wobec pracowników socjalnych w pracy z osobami chorującymi psychicznie. Poruszył kwestię konieczności dokonania szeroko pojętych zmian w pomocy społecznej: poczynając od instytucji i ram prawnych, poprzez podejście do pracy z klientem i metodyki pracy socjalnej, aż po zmianę podejścia osób korzystających ze wsparcia.

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie przedstawiciela Kapituły konkursowej, Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Drugą część spotkania poświęconą aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie rozpoczęła Pani Agata Frącisz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która mówiła o działaniu projektu Holownik. Temat aktywizacji rozwinęła także Pani Marta Młynarczyk reprezentująca Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie, oraz Panie Aneta Bilnicka i Joanna Smogulecka-Mokrzycka z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
Jako ostatnia wystąpiła Joanna Słomka – kierownik projektu Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej. Prelegentka przedstawiła główne założenia kampanii społecznej mającej na celu edukację Małopolan na temat zaburzeń i chorób psychicznych. Plakaty oraz filmy akcji społecznej już niedługo oglądać będą mogli Państwo w kinach, na ekranach umieszczonych w komunikacji miejskiej oraz w przestrzeni małopolskich miast.
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor