AktualnościSzkoleniaDoradztwoGaleriaFAQKalendarium szkoleń
Sprawdź ofertę szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Piecza zastępcza - dokumenty do pobraniaPiecza zastępcza - dokumenty do pobrania

Tu można pobrać dokumenty stosowane w pracy osób zajmujących się pieczą zastępczą. Dyskusja na temat kształtu tych dokumentów, ich użyteczności i zakresu informacji odbyła się podczas spotkania grupy roboczej ds. pieczy zastępczej w dniu 25.09.2013. Grupa działa w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.PCPR Olkusz

Karta podjętych działań
Ocena rodziny zastępczej
Ocena sytuacji dziecka
Opinia o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej
Oświadczenie opiekuna prawnego
Pismo o braku podjętych działań w rodzinie zastępczej
Sprawozdanie z objęcia pomocą rodziny zastępczej
Wniosek o koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

PCPR Tarnów
Druk - zgoda na pełnienie funkcji rodziny pomocowej
Druk - analiza sytuacji osób kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Druk oceny kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Plan pomocy dziecku
Protokół przekazania dziecka do rodziny pomocowej
Protokół oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępcze
Sprawozdanie z pełnienia funkcji rodziny pomocowej

PCPR Wieliczka
Karta dziecka
Karta osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej
Kwestionariusz dla osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Ocena sytuacji rodziny zastępczej
Plan pomocy dziecku
Oświadczenie o zgodzie na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

PCPR Kraków
Prośba o sporządzenie opinii o uczniu
Ocena rodziny
Plan pomocy dziecku
Diagnoza rodziny zastępczej
Zobowiązania dla rodzin zastępczych

PCPR Brzesko
Sprawozdanie z objęcia dziecka pieczą w rodzinie - część A
Sprawozdanie z objęcia dziecka pieczą w rodzinie - część B
Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
Indywidualna karta oceny koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej
Plan pomocy dziecku - metryczka
Opinia o uczniu
Oświadczenie o niekaralności
Plan pomocy dziecku
Protokół z posiedzenia zespołu ws. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
Protokół z posiedzenie ws. oceny rodziny zastępczej
Wniosek o objęcie opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Opinia o dziecku - wzór

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz SpołecznyWojewództwo MałopolskieUnia Europejska

Opracowanie Prekursor